KONSTMUSEET

Konstverk av Naemi Eriksson

Konstmuseets verksamhet

Byggnaden som inhyste Gotlands Konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby är sedan november 2019 stängd på grund av ett bristfälligt inomhusklimat. Ett utredningsarbete pågår för att kunna realisera klimatanpassade och ändamålsenliga lokaler för konstmuseiverksamheten.

 

Under tiden presenteras Konstmuseets utställningar främst på Fornsalen, eller i Gotlands Museums andra lokaler samt i samarbete med andra aktörer.

 

Se kommande utställningar.

 

 

 

Senast uppdaterad: mars 3, 2021