KONSTMUSEET

Foto av Konstmuseet med texten "byggnaden är stängd" över

Byggnaden är stängd – verksamheten fortsätter

Fastigheten på St Hansgatan 21 är stängd fr o m 4/11 2019 på obestämd tid. Detta med anledning av att den inte har ett tillfredsställande klimat för konstutställningar och att det för närvarande saknas resurser för att åtgärda bristerna. Ett utredningsarbete kring renovering pågår.

 

Under tiden fortsätter konstverksamheten att bedrivas i Gotlands Museums andra lokaler samt i samarbete med andra aktörer. Läs mer om kommande utställningar.

 

Frågor? Vi hänvisar till Fornsalen och receptionen där: 0498-29 27 00.

 

 

Senast uppdaterad: december 2, 2019