Museichefens blogg

P18Q-Queerkompaniet: Tecknad bild av Maria Norrman som pekar uppfordrande på betraktaren.

Konsten i fokus: Pedagogiskt projekt och sommarutställningar

I dag firar vi att Gotlands Museum har fått generösa bidrag från Arvsfonden till ett nytt konstpedagogiskt projekt. Projektet kallas Hej Salam och ska pågå under två år.  Extra grattis till museets konstkonsulent Armin Scholler som står bakom projektidén.

 

Hej Salam handlar om integration och om bemötandet av utsatta grupper. Projektet vill på ett aktivt sätt bidra till att nyanlända människor välkomnas och att både gotländska och nyanlända ungdomar träffas i en anda av nyfikenhet och öppenhet. Under de två åren kommer alla gotländska skolor att besökas i syfte att främja en värdegrund och ett förhållningssätt som öppnar för integration. Det kommer att ske med utgångspunkt i konst, kroppsspråkens betydelse och förstahandsberättelser av flyktingars upplevelser. Hej Salam kommer också att genom gotländska ungdomars och ungdomars med utländsk bakgrund berättelser och upplevelser att skapa sceniska gestaltningar av berättelserna. Tre produktioner planeras tillsammans med ungdomarna och flera av öns konstnärer, dansare, musiker, skådespelare och regissörer.

 

Men det händer mer inom konsten på Gotlands Museum: På lördag den 17 juni kl 13 är det storvernissage på Konstmuseet när hela fem nya utställningar kommer att öppnas. Utställningarna kommer att introduceras av medarbetarna på Konstmuseet och själv kommer jag att agera invigare.

 

Tre av utställningarna, P18/Q-Queerkompaniet med Maria Norrman, Bunker Ett Noll Fyra med Bruno Ehrs och Erik Gardell samt At the water´s edge med Hanna Sjöberg, utgår med olika perspektiv från Gotland och öns relation till militären. En fråga som är ständigt aktuell och som vi alla har en egen relation till.  

 

Utställningen Stay Sharp - jag slöjdar, alltså är jag! med Jögge Sundqvist sätter slöjden som hållbart hantverk med global relevans i centrum. Från mitt fönster har jag under hela dagen sett några av Jögges antropomorfa alster förväntansfullt stå och vänta utanför Konstmuseet. Ser fram emot att möta dem på lördag!!

 

Den sista utställningen, Södervärn off konst, som öppnar är ett konstpedagogiskt projekt av elever på Södervärnskolan i Visby. Konstnärerna själva medverkar givetvis!