FORNSALEN

Konstverk av Robin Neumann

Inne

Årets Westfalen-stipendiat Robin Neumann visar i utställningen Inne verk som skapats med "rummet" som inspirationskälla.

 

Hur påverkar rum vårt sätt att tänka? Vilket inflytande har rumslighet på hur vi mår och vilka spår sätter rum i oss? Rum kan beröra oss och är som egna intima fysiska fenomen som vi reagerar på.

 

Årets Westfalenstipendiat Robin Neumann visar sina arbeten i form av collage och blandteknik med foto som grund. Såhär berättar Robin:

 

”Huset är ett naturväsen, är en människa – det är ett skyddsrum, en klädnad. Husets olika rum påverkar mina tankar och berör mig på olika sätt. Vilka drömmar framkallar huset och på vilket sätt skapar det den koncentrerade ensamheten i mig?”

 

Som utgångspunkt har han bland annat det lilla huset i Själsö som stipendiaterna bor i. Robin Neumann tänker även på andra rum och hus, som till exempel sitt föräldrahem.

 

Utställningen är en del av Gotlands konstmuseums verksamhet och sker i samarbete mellan Gotlands Museum och Region Gotland.

 

Utställningen visas 26 september–31 oktober.