Forskning & kunskap

Teckning på två personer. Den ena säger "Ciao bella".

Hej Salam

Projektet handlar om integration av människor med utländsk bakgrund och i vidare mening skapandet av en positiv hållning gentemot alla utsatta grupper i samhället och bemötande av människor i stort. Projektet har flera syften:

 

  • att skapa en positiv inställning bland gotländska ungdomar till att möta flyktingar och bidra till att integrationen lyckas
  • att skapa förståelse och öppenhet för alla marginaliserade grupper och individer
  • att ge ett historiskt perspektiv på aktuella frågor
  • att använda sig av verktygen som kulturen erbjuder och med detta stärka kulturens roll i samhället.

 

För oss på Gotlands Museum är det särskilt intressant att testa pedagogiska metoder som hjälper oss att skapa kontakt med målgruppen (barn och ungdomar på Gotland).

 

Resultat

Presenteras i juni 2019.

 

Samarbete

Kulturskolan på Gotland

 

Finansiering

Arvsfonden, sammanlagt 2,18 miljoner kronor.

 

Projekttid

1 juli 2017–31 juni 2019

 

Kontaktperson

Armin Scholler, projektledare

armin.scholler@gotlandsmuseum.se