Gotlandsfonden

Nämnd

Fonden förvaltas av Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse.

 

Nämnden för Gotlandsfonden

Ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
(Ordförande Gotlands Fornvänner)

 

Sekreterare

Lars Sjösvärd

(Landsantikvarie Gotland)

 

Ledamöter

Petter Rimfors, (Skattmästare Gotlands Fornvänner)

Anders Andrén, professor i arkeologi

Jan Garnert, docent i etnologi

Carina Jacobsson, docent i konstvetenskap

Ulf Palmenfelt, professor i etnologi

Thorgunn Snaedal, fil dr i nordiska språk

Majvor Östergren, fil dr i arkeologi     

 

Senast uppdaterad: september 8, 2016