Gotlandsfonden

Bild av metalldetektering vid Mästerby

Mästerby 1361

Ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetets slagfältsteam, Mästerby hembygdsförening och arkeologen Maria Lingström.

 

Projektet försöker rekonstruera 1361 års händelser och har pågått sedan vinterhalvåret 2005/2006. Hittills har tre fältundersökningar utförts. Man arbetar med metalldetektering, historiska kartor samt dokumentation av fynduppgifter och muntlig tradition.

 

Läs mer

www.masterby1361.se

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019