Gotlandsfonden

Bildtext

Ansökningsprocess

Ansökningsperiod

Ansökningstid: 1 januari – 15 februari

Beslut tas på Gotlandsfondens nämndmöte i april.

Sökanden meddelas per e-post senast under maj månad.

 

Ansök via formulär

Du kan endast ansöka via vårt formulär. Ansökningsformuläret läggs ut här under ansökningstiden.

 

ANSÖK HÄR

 

Ansökningar inom området Publicering måste kompletteras med innehållsförteckning och textutdrag som bilaga. Ansökningar inkomna på annat sätt än via formuläret kommer inte att beaktas.

 

Projektet måste genomföras senast tre år efter beslutsdatum annars blir sökanden återbetalningsskyldig. Om inte pengarna hämtats ut inom ett år efter beslutsdatum återgår medlen till fonden. Nämnden förväntar sig att meddelande, rapport eller publikation skickas till Gotlands Museum när projektet är genomfört.     

 

Frågor

Har du några frågor?
Kontakta Agneta Pettersson, tel 0498-29 27 03

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019