Gotlandsfonden

2016

Vård

Bläse Kalkbruksmuseum – Reparation av hamnen i Bläse – 50 000 kr
Kulturstiftelsen Tjuls Station – Underhållsarbete – 9 000 kr
Kulturhistoriska museet i Bunge - Restaurering lärarbostaden - 10 000 kr
Gotlands Fiskerimuseum – Vård/reparation strandkapellet Kovik - 30 000 kr
Gotlands Museum – Tillgänglighet Prästgårdsladan Hablingbo – 100 000 kr

 

Dokumentation

Helene Martinsson-Wallin – Ark. undersökningar Grönhaug i Vallstena sn. – 15 000 kr
Ny Björn Gustafsson – Markutnyttjande i Roma klosters närhet - 8 000 kr
Anders Häggström – File Hajdar och Ojnareskogen - 20 000 kr
Maria Lingström – Mästerby 1361 - 47 000 kr
Sabine Sten – När kom tamhästen till Gotland? - 12 000 kr

 

Tillvaratagande av folktradition

Gotlands läns hemslöjdsförening – Flytt av hemslöjdens samlingar – 17 000 kr
Gotländska ängskommittén – Konstverk av David Ahlqvist - 15 000 kr
Opera på Gotland- Studie mellan klostermusik – opera - 10 000 kr
Eva Lindquist Sandgren – Det 25:e nordiska ikonografiska symposiet - 6 000 kr
Michael Ness – Forskningspresentation - 3 000 kr
Fårö Hembygdsförening – Vikingatida kvinnor och medeltida män - 10 000 kr
Föreningen Träibatn - Tremänningen - 8 000 kr

 

Insamling

Gotlands Museum – Lounge på Fornsalen - 100 000 kr

 

Publicering

Björn Fransson – Återutgivning ”Boken om Västerhejde” - 10 000 kr
Ulf Palmenfelt – Berättande gemenskaper -  10 000 kr
Torsten Daun – GUSEM 7 - 10 000 kr
Roland Olsson – ”Bondeboken” - 10 000 kr
Gotlands hembygdsförbund – Från Gutabygd 2016 - 15 000 kr
Helene Martinsson-Wallin – Arkeologi på Gotland - 40 000 kr
Annika Marusarz – Gotlands bygdebiografer - 10 000 kr
Anna Kajsa Hallgard Sällskapet – Nytryck Gulläpplar - 5 000 kr
Gunilla Brogren – Täckatingar på Fårö - 10 000 kr
Karin Persson – Visbyfabriken - 10 000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2016 - 100 000 kr

 

Förvaltning & vård av Fornvännernas fastigheter

Gotlands Museum – Klimatanpassat negativarkiv - 100 000 kr

 

Senast uppdaterad: september 8, 2016