Gotlandsfonden

2015

Vård

Bläse Kalkbruksmuseum, 13 000 kr

Föreningen Svenskbyborna, 20 000 kr

Gotlands Museum, Fönsterrenovering Konstmuseet, 50 000 kr

Gotlands Museum – tillgänglighet/underhållsbehov, 100 000 kr

Grafikgruppen Visby ek förening, 22 000 kr

Stefan Amér, Rädda Muramaris, 50 000 kr

 

Dokumentation

Bläse Kalkbruksmuseum, Restaurering och utvidgning av utställning, 20 000 kr

Britta Holm, Räddat kulturarv, 20 000 kr

Sabine Sten, Vetenskapliga undersökningar, prover, analys m m 24 000 kr

Torsten Svensson, Gotlands kastaler och kastalplatser, 15 000 kr

 

Tillvaratagande av folktradition

Föreningen Träibatn, Nybygge av tre- och tvåmänning, 15 000 kr

Gotlands läns Hemslöjdsförening, Tillgängliggörande av Hemslöjdens samling, 50 000 kr

Maria Wessman, Ajvide Maria ”Igelkottflickan”, 16 000 kr

 

Publicering

Gerd Hedlund, Annorlunda liv, 10 000 kr

Gothem sockenförening, Gothem – en strandsocken, 10 000 kr

Gotlands Hembygdsförbund, Från Gutabygd 2015, 10 000 kr

Gotlands Museum, Gotländskt Arkiv 2015, 100 000 kr

Gotlands Museum, Novogorodkrönikan, 50 000 kr

Gun Westholm, Visborgs slott, 10 000 kr

Ingrid A Ringborg, Galjroten, 10 000 kr

Lärbro Hembygdsförening, Sekler vi minns, 10 000 kr

Margit Gerhards, Gotlands romanska kyrkoportaler, 15 000 kr

Mattias Legnér, Komforten i kulturarvet, 10 000 kr

Ola Sollerman, Klinteskutor, 10 000 kr

Svenrobert Lundquist, Mästarnas tid, 10 000 kr

Torsten Daun, Gusem 6, 15 000 kr

Åke Kahlbom, Visby Flickskola, 10 000 kr

 

 

Senast uppdaterad: september 8, 2016