FORNSALEN

Utställningsbild från Gotlands folkhögskola

Fotolinjen och Textillinjen, elevutställningar från Gotlands Folkhögskola

Gotlands Folkhögskola presenterar två elevutställningar. Fotoeleverna visar fotografi på temat mänskligt beteende, om hur vi beter oss när vi är själva och tillsammans. Textileleverna har skapat verk utifrån temat och begreppet kontrast, där motsatsförhållanden står i fokus.

8 maj –23 maj