KONSTMUSEET

Bild av en Bungerova som växer ur mullrik jord

Fred med Jorden

Utställning, odling & program av Åsa Sonjasdotter

 

Konstnären Åsa Sonjasdotter undersöker de lämningar och minnen av kunskap och praktiker på Gotland som bärs av tre kulturväxter som idag är sällsynta. Emmervete har odlats på ön i sextusen år. Potatissorten Käiar kom till Gotland med industrialiseringen och privatiseringen av land för två hundra år sedan. Bungerova är en helt ny sorts rova men den återkopplar till gamla, nu utdöda kulturväxter och kunskaper. Konstnären lyfter fram hur dessa kulturväxter, som är resultatet av en lång odlingsdialog mellan människa och växt om form, färg och smak, är ett levande kulturarv bestående av lika mycket natur som kultur.

 

På Gotlands Konstmuseum gestaltas dessa kulturväxters tidsepoker från bronsåldern till idag men även möjliga, framtida odlingsformer, i en komposterbar utställningsarkitektur skapad av Åsa Sonjasdotter. I både utställning och odling bildar köksträdgården modell för hur ett fredligt samspel mellan människa och natur kan se ut.

 

Titeln Fred med Jorden refererar till ett upprop skrivet av jordbrukaren och riksdagskvinnan Elisabeth Tamm och författaren Elin Wägner 1940. Deras förslag till realistiska, hållbara lösningar för hur människan kan leva i samförstånd med jorden ligger till grund för konstnärens undersökning, som både vill föra vidare och besvara deras uppmaning i utställningsform, i odlingar på Bungemuseet och i Visby samt i programpunkter under projektets gång.

 

Fred med Jorden presenteras som en del av det konstnärliga forskningsresidenset Konsten i Kulturarvet - ett samarbete mellan Baltic Art Center, Gotlands Museum och Konstfrämjandet som genomförs med stöd från Kulturrådet.

 

 

Utställningen visas på Gotlands Konstmuseum 19 juni – 3 november

Foto: Kalle Melander