Forskning & kunskap

Tyra Lundgren

Blickpunkt Tyra Lundgren 1897–1979: Konstnärsidentitet, könsroller och nätverk

Doktorsavhandling vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Författare/doktorand: Marika Bogren

Handledare: Professor/docent Britt-Inger Johansson och universitetslektor Anna Ogden

 

Avhandlingen arbetar med tre delsyften (begrepp, perspektiv, facetter). Dessa är angivna som rubriker i avhandlingens titel, fast förankrade i det övergripande syftet – att studera komplexiteten i Tyra Lundgrens konstnärskap genom att:

 

1) undersöka och analysera konstnärsidentitet, med utgångspunkt i Tyra Lundgrens föreställningar, och sätta det i relation till tidens och rummens föreställningar om densamma

2) undersöka och analysera könsroller (genus) utifrån Tyra Lundgrens föreställningar om desamma, i relation till tid och rum

3) kartlägga och analysera Tyra Lundgrens professionella och privata nätverk och konkludera dess effekter (konsekvenser, påverkan, betydelser) utifrån nätverksteorier och strategier på konstfältet.

 

Resultat

Avhandlingsarbetet pågår, beräknad disputation 2020.

 

Samarbeten

Gotlands Museum, som förvaltar stora delar av Tyra Lundgrens konstnärliga produktion, och arkiv genom testamentarisk donation 1979.

 

Finansiering

Egenfinansiering och fondmedel.

 

Projekttid

Beräknad disputation: 2020.

 

Kontaktperson

Marika Bogren

marika.bogren@gotlandsmuseum.se