Forskning & kunskap

Bild av runsten

Forskning och kunskap

Gotlands Museum medverkar till forskning och kunskapsutveckling på många olika sätt. I våra samlingar och arkiv förvaltar vi kunskap och bedriver ständigt nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

 

 

SAMLINGAR OCH ARKIV

 

Våra samlingar finns i Magasin Visborg.

I Magasin Visborg finns vår arkeologiska samling, konstsamlingen, kulturhistoriska samlingen och naturhistoriska samlingen. Hit kommer studerande och forskare från hela världen.

 

Vi har även ett arkiv, som du hittar i Svahnströmska.

I Svahnströmska finns Gotlands Museums arkiv och referensbibliotek: Handlingar och fotografier om gårdar och fastigheter, personer och företeelser, arkeologiska rapporter, inventeringar  samt tidningsartiklar och kartor.

 

 

ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

 

Våra arkeologer arbetar på uppdrag av t ex Region Gotland, företag och enskilda privatpersoner som planerar någon form av markexploatering. De arkeologiska undersökningarna ger en kontinuerlig insamling och uppbyggnad av kunskap – för allmänheten, myndigheterna och arkeologisk forskning
Läs mer: Arkeologi.

 

Våra antikvarier arbetar med kulturhistoriskt intressanta byggnader, bebyggelsemiljöer och trädgårdar. Vårt fokus är Gotlands län, men vi tar även uppdrag på fastlandet.
Läs mer: Byggnadsvård.

 

 

PROJEKT

 

Gotlands Museum leder och medverkar i flera forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt. Projekten är kopplade till Gotlands samhälle, konst, natur och kulturarv. De rör sig inom flera olika områden, som arkeologi, etnologi och pedagogik.
Läs mer: Projekt.