Forskning & kunskap

Bild av runsten

Forskning & kunskap

Gotlands Museum leder och medverkar i flera forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt. Projekten är kopplade till Gotlands samhälle, konst, natur och kulturarv och rör sig inom flera olika områden, som arkeologi, etnologi och pedagogik.

 

Aktuella projekt hittar du i länklistan till vänster.