Forskning & kunskap

Detalj från bildsten.

Forntida bilder 2.0. En digital utgåva av de gotländska bildstenarna

Projektet Forntida bilder 2.0 - en digital utgåva av de gotländska bildstenarna har tre övergripande mål:

 

  • att digitalisera alla gotländska bildstenar (ca 570 st) genom att använda olika scanningtekniker
  • att skapa en interaktiv digital utgåva av bildstenarna tillgänglig för både forskare och allmänhet
  • att föreslå nya tolkningar av bilderna baserat på den digitala dokumentationen liksom komparativa studier av liknande bilder i Skandinavien och norra Europa.

 

I projektet deltar forskare från Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet, arkeologer från Gotlands Museum och experter på scanningtekniker. Den digitala utgåvan kommer att bestå av bilder, digital data, fyndkontexter, återbruk, kronologi samt forskningshistorik.

 

Preliminära resultat

Projektet startar 2019.

 

Samarbetspartners

Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet.

 

Finansiering

Vetenskapsrådet 14,8 mnkr.

 

Projekttid

2019–2024.

 

Kontaktpersoner

Per Widerström, arkeolog

per.widerstrom@gotlandsmuseum.se

 

Johan Norderäng, arkeolog

johan.norderang@gotlandsmuseum.se

 

Susanne Thedéen, museichef

susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se