Fornsalens förlag

Bild av böcker i butik

Om förlaget

Fornsalens förlag ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland. Betoningen ligger på kultur, natur, historia och arkeologi. 

 

Förlaget hanterar hela produktionskedjan från avtal, redigering, formgivning och tryck till marknadsföring och distribution.

 

Har du ett manus som du tror skulle vara intressant för oss? Läs mer under Utgivning.

 

 

Kontakt

Förlagsredaktör/förläggare

Cathrin Emdén, tel. 0498-29 27 38

 

Landsantikvarie/Museichef 

Susanne Thedéen, tel. 0498-29 27 04, 070-341 34 38