FORNSALEN

Bild av Gotlandsbåten vid horisonten

Ett godt land

Utställningen beskriver det gotländska samhället efter 1645 under titeln ”400 år av handel och industri”.

 

Sjöfart

Under senare hälften av 1600-talet var Gotland en fattig provins som härjades hårt av pirater och stridigheter. När ön återigen blev svensk, ville man utnyttja dess speciella förutsättningar – havet, berggrunden, landet och skogen. Den sammanhållande länken och avgörande faktorn var sjöfarten.

 

Timmer, tjära, kalk- och sandsten exporterades från flera gotländska hamnar runt ön och man importerade salt och tegel samt kolonialvaror som exotisk frukt och kryddor.

 

Fiske & lantbruk

Bönderna var ofta säsongsfiskare, men endast för hushållsbruk. Det var inte förrän på 1900-talet som fiske blev en industri.

 

Gotland var och är ett odlingslandskap med omväxlande natur. Jordbruksarealen utökades på 1800-talet genom att man dikade ur myrarna på ön.

 

Bondestugan

Museets äldsta utställning är Bondestugan, som skapades 1895. Den ska ge en bild av ett rustikt vardagsrum från en mindre bondgård på 1700-talet. Mannen tillverkade redskap och verktyg, medan kvinnan var mycket aktiv i själva jordbruket – vid slåtter och skörd, i produktionen av lin och ull, mjölkning och omhändertagandet av de mindre djuren på gården.

 

Det var huvudsakligen självhushåll och man producerade det man behövde på gården. Tvål tillverkades av träaska från härden, garn spanns på spinnrocken och tyg vävdes i vävstolen. Man slaktade och saltade kött och plockade hönsens ägg.

 

Många sysslor var fysiskt krävande, speciellt under den vintersäsongen, då sysslorna inomhus också utfördes i mycket dålig belysning.

 

Handelsboden

År 1846 kunde man få tillstånd att driva handelsbod på landsbygden, förutsatt att det var minst 30 km från närmsta stad, men detta förbehåll avskaffades 1864. Utställningen är en rekonstruktion av en typisk lanthandel vid sent 1800-tal/tidigt 1900-tal. Då fanns 234 affärsinnehavare totalt, 99 på landsbygden och 135 i staden.

 

Handelsboden var såväl som kyrkan en viktig samlingsplats. Nu behövde man inte längre vänta till nästa årliga marknad för att göra inköp och de arbetsamma resorna till Visby var inte längre nödvändiga. Kontantflödet innebar att varor som en gång producerats hemma nu fanns att köpa. Livet blev enklare, i synnerhet för kvinnorna.

 

Läs mer

Mer om föremålen i utställningarna – Sök i samlingarna     

Tillbaka till fasta utställningar på Fornsalen

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019