OM MUSEET

Bild av Hablingboladorna

Fastigheter

Föreningen Gotlands Fornvänner äger ett antal fastigheter. Dit hör Fornsalens alla byggnader, Konstmuseets lokaler, musiegårdarna, Magasin Visborgs lokaler, en mängd olika sevärdheter över hela ön som exempelvis Gamla Residenset samt Hablingboladorna.

 

Renovering av Hablingboladorna 

Hablingboladorna håller på att renoveras, med medel från Länsstyrelsen i Gotlands Län och Hans Majestät Konung Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur. Projektet började 2015 och beräknas att pågå 2016 ut.

 

Tiondeladan

Tiondeladans södra takfall lades om i sin helhet. På det norra takfallet lades tegeltaket om i sin helhet och faltaket reparerades då några enstaka falor byttes ut. Gavlarna gjordes om så att den yttersta tegelraden murades fast och nocken underströks. En del mindre putsskador lagades runt om hela byggnaden. Baksidans portal lagades med ilusning av nytt virke i stolparna. Faltak, portar och virken i fasad tjärströks.

 

Ko- och oxstallet

Taket lades om i sin helhet och ersattes med ett spåntak på läkt. Fasaderna putslagades och avfärgades på tre sidor. Fönstren nytillverkades och målades med linoljefärg. De gamla fönstren var uttjänta och det fanns ingen kittfals kvar. De hade tillkommit i samband med 1970-talets restaurering. Karmarna och spåntaket tjärströks.

 

Rapporten

Hela rapporten i pdf-format kan du ladda hem här:

Dokumentation Hablingbo 2015