KONSTMUSEET

Målning: Självporträtt av Tyra Lundgren

Fasta utställningar

Konstmuseets fasta utställningar, Tyra Lundgren och Drömmen om Gotland, togs ned i februari 2019 för restaurering. Tyra Lundgrens reliefer kommer att visas i Sävesalen, Fornsalen, från och med januari 2020. Övriga konstverk förvaras tills vidare i Magasin Visborg, tills lämpliga lokaler för dessa verk hittas.