KONSTMUSEET

Målning: Självporträtt av Tyra Lundgren

Konstsamlingen

Konstmuseets utställningar baserade på vår samling, Tyra Lundgren och Drömmen om Gotland, togs ned i februari 2019 för restaurering. Tyra Lundgrens reliefer visas i Sävesalen, Fornsalen, från och med januari 2020. Övriga konstverk förvaras tills vidare på Magasin Visborg tills lämpliga lokaler för dessa verk hittas.