Museichefens blogg

Invigning av utställning Fårö

Invigning av utställningen Fårö – en tidsresa 4 000 år

I lördags invigde jag tillsammans med förre museichefen Lars Sjösvärd den nya kulturhistoriska utställningen Fårö – en tidsresa 4 000 år på Fårö museum. Nästan 200 personer hade slutit upp för att delta i invigningen. Invigningsceremonin inramades av beridna riddare i procession, medeltida musik och personer från det förflutna i Fårös historia. Vi mötte den vikingatida Vinorkvinnan, munken Broder Carolus, en kutajägare från Butleks och folkbildaren herr Gazelius.

 

Både Lars och jag betonade vikten av att Gotlands Museum ska vara en möjliggörare både för andra museer på Gotland och för hembygdsrörelsen. Det tror vi är viktigt för att vi tillsammans ska lyckas nå ut så att besökare hittar till alla de intressanta museer, minnesgårdar och museigårdar som finns runt om på Gotland. Fårö museum är givetvis ett sådant museum. Och här har vi i ett fruktbart samarbete möjliggjort för Fårö museum att få låna föremål från Historiska museet i Stockholm. Föremål som nu finns att beskåda i den nya utställningen.

 

Ideellt engagemang

Den nya utställningen Fårö – en tidsresa 4 000 år innehåller flera teman som lockar besökare. Det gäller tidsperioderna vikingatiden och medeltiden, men också frågor om kvinnor och män och om deras makt och roller i de dåtida samhällena. Den vikingatida kvinnan från Vinor har en särställning i utställningen. Hon är inte bara världsberömd på Fårö och Gotland, utan i hela världen. Genom silverkorset i sin grav uppmanar hon oss att diskutera frågor om tro och religion och kvinnors roll i det tidiga kristnandet och inom religionsutövningen i stort.

 

Och det som framgår väldigt tydligt är att all verksamhet, allt underhåll och alla projekt som pågår runtom på museer, minnesgårdar och fornstugor inte hade varit möjligt om det inte hade varit för alla de initiativ, allt det engagemang och alla de drivkrafter som kommer från ideellt håll.  Och det är den nya utställningen på Fårö museum ett tydligt exempel på! Så alla ni som är på väg till Fårö rekommenderar jag att avsätta lite extra tid och besöka FÅrö muSEum!

< One thought on “Invigning av utställningen Fårö – en tidsresa 4 000 år”

  1. Eric & Erika skriver:

    Vad inspirerande! Färö Museum ska vi besöka nästa gång.

Kommentarer inaktiverade.