FORNSALEN

Utställningen Fake illustreras av två människor som tittar i en kikare

Fake

I utställningen Fake ställer elever från Gutegymnasiets estetiska program årskurs 2 ut verk av många olika slag. Eleverna har inspirerats av diskussioner om vilka vi är i kontrast mot vad vi visar upp för andra, fabricerade fakta och nyheter i media och hur man kan skapa illusioner och manipulera andra.

 

Utställningen väcker tankar och uppmanar till samtal om vad som är verkligt och vad som är falskt.

 

Fake ställs ut på Fornsalen mellan 15 maj och 12 juni 2017.