Fornvännerna

Dokument

Här finns dokument i pdf-format för nedladdning.

 

Vill du ha något äldre dokument eller nedanstående i pappersformat?

 

Hör av dig till Agneta Pettersson, tel. 0498-29 27 03.

 

 

Protokoll från årsmöten

Årsmötesprotokoll-2020

Årsmötesprotokoll-2019

Årsmötesprotokoll-2018

Årsmötesprotokoll-2017

Årsmötesprotokoll-2016

 

Verksamhetsplan

Affärs- och verksamhetsplan 2019

Affärs- verksamhetsplan 2018

Affärs- och verksamhetsplan 2017

Affärs- och verksamhetsplan 2016

 

Strategi

Strategier för Gotlands Museum 2018–2020

 

Årsberättelser

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

 

Dagordning och bilagor, årsmötet 2020

Dagordning

Valberedningens förslag

Årsberättelse och årsredovisning