Forskning & kunskap

Bild inifrån ruin

Den leende kvinnan och den grubblande mannen – tiggarordnarnas kyrkor S:ta Karin och S:t Nicolai i Visby

Den leende kvinnan och den grubblande mannen är ett nytt forskningsprojekt vars mål är att sammanställa det som tidigare gjorts arkeologiskt och byggnadsarkeologiskt med de två kyrkoruinerna.

 

Dominikanernas konvent med kyrkan St Nicolai anlades i Visby 1228 eller senast 1229. Franciskanernas konvent i Visby, S:ta Karin, eller S:ta Katarina, anlades efter år 1233. Delar av deras bostäder och deras kyrka finns idag kvar eller åtminstone dokumenterat från arkeologiska undersökningar. De betraktas som Nordens största konventskyrkor (Westholm 1989:107, Andrén 2011:116).

 

Syftet med projektet är att allmänheten ska kunna uppleva ruinerna med utgångspunkt i nya rön och perspektiv. Vidare kan de båda kyrkorna ses i ett internationellt sammanhang, precis som staden Visby. Vilken betydelse hade dessa båda mycket stora och påkostade kyrkor för staden och de som bodde i staden?

 

Resultat

Förväntat resultat är en fördjupning i brödraordnarnas betydelse och verksamhet i Visby och deras byggande.

 

Samarbete

Arkeologerna, Östergötland

 

Finansiering

 

Projekttid

Projektet avser att starta januari 2019 och avslutas under det året.

 

Kontaktperson

Per Widerström, arkeolog

per.widerstrom@gotlandsmuseum.se