Museichefens blogg

En person lyfter en bebis och ler.

Cause of Death: Woman – samtidsutställning om mäns våld mot kvinnor

På söndag den 15 oktober kl. 14 invigs utställningen Cause of Death: Woman på Gotlands Museum. Det är en stark och brännande utställning om mäns våld mot kvinnor. Utställningen behandlar ett samhällsproblem som inte begränsas i tiden eller rummet; det är en samhällsfråga som finns i hela världen, alla kulturer och långt tillbaka i historien.  Mäns våld mot kvinnor finns mitt ibland oss. Ungefär en femtedel av alla kvinnor i Sverige utsätts för fysiskt eller psykiskt våld under sin livstid. Den höga andelen drabbade betyder att många av oss på olika sätt kommer i kontakt med problemet.

 

Bakom utställningen står fotografen Linda Forsell och journalisterna Karin Alfredsson och Kerstin Weigl. De har undersökt mäns våld mot kvinnor i ett antal länder i olika delar av världen. Utställningen har visats i både Stockholm, Karlstad, New York och Peking och när den öppnar på Gotlands Museum på söndag är den också kompletterad med historiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor.

 

En viktig del av utställningen är det samarbete som vi på Gotlands Museum har utvecklat med kvinnojouren Amanda, Polisen, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Kopplat till utställningen kommer det också att finnas programverksamhet med föreläsningar, fortbildning för skolpersonal och workshops om bland annat maskulinitet för ungdomar.

 

Att gå på museum och se en utställning kan inte alltid vara enkelt och lättsamt; ibland ska det vara svårt, engagera på riktigt och på djupet. Det kan också ge hopp om vilja och kraft till förändring i framtiden. Det ingår i vårt uppdrag som museum att vara en arena för dialog och debatt kring vår tids mest betydelsefulla samhällsfrågor. Därför tycker jag att just du ska komma till Gotlands Museum och se Cause of Death: Woman!