Byggnadsvård

Bild av interiör valv ut mot trädgård

Referensuppdrag

Nedan ser du några exempel på genomförda uppdrag. Kontakta oss för mer information och fler referenser!

 

Du kan också hitta våra rapporter i arkiven.

Sök i arkiven

 

Bild av Gamla Apoteket i Visby

Gamla Apoteket

Antikvarisk förund. inför fönsterrenovering.

Beställare: Region Gotland

 

Bild av Muramaris

Muramaris

Genomgång inför ev byggnadsminnes-
förklaring. 

Beställare: Länsstyrelsen Gotland

 

Bild av kalkstenshus och allé

Västergarn kyrka

Antikvarisk medverkan vid yttre restaurering.

Samfälligheten Gotlands kyrkor

 

Bild av kyrkogård

Kyrkogårdar

Inventering av gravvårdar. Bild på Klinte kyrkogård.

Beställare: Visby Stift

 

Bild av lanthamnen i Katthammarsvik

Katthammarsvik

Antikvarisk medverkan vid restaurering lanthamn.

Beställare: Region Gotland

Bild av residensets trädgård

Residenset Visby

Vårdprogram trädgård

Beställare: Statens fastighetsverk.