Byggnadsvård

Bild strandbodar och blåeld vid Holmhällar

Mer om byggnadsvård

Har du frågor om ditt hus? 

 

I vårt arkiv, Svahnströmskafinns material som berättar om Gotlands och Visbys historia. Materialet är ordnat topografiskt efter kvarter, gator och gränder, allmänna platser och socknar eller efter ämne och personnamn. Där finns t ex arkeologiska undersökningsrapporter, etnologiska och kulturhistoriska undersökningar och byggnadsritningar.

 

Länkar

Nätverk för byggnadsvård på Gotland 

 

Länsstyrelsen – samhällsplanering och kulturmiljö

 

Region Gotland – Bygga och bo (www.gotland.se/bygglov)

 

Svenska byggnadsvårdsföreningen
Föreningen ska verka för byggnadsvårdens utveckling samt skapa opinion – via bland annat Gula listan – i frågor som rör byggnadsvård och samhällsplanering.

 

Hantverkslaboratoriet
Nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk.

 

Riksantikvarieämbetet

 

Statens fastighetsverk