Byggnadsvård

Bild detalj kulturmiljövård

Kontakt

Kontakta oss gärna!

 

Allmänna förfrågningar inom byggnadsvård och kulturmiljö

byggnadsvarden@gotlandsmuseum.se

 

Avdelningschef Kulturmiljö/Byggnadsvård

Marika Bogren, tel. 0702-036065

 

Antikvarie landskap och grön kulturmiljö

Eva Selin, tel. 070-256 96 00

 

Byggnadsantikvarie

Lisa Johansson, tel. 0736-993604

 

Konstvetare/arkitekt (kyrkohistoria)

Jakob Lindblad

 

Senast uppdaterad: maj 4, 2020