Byggnadsvård

Bild av byggnad med blomsterrabatt

Byggnader & trädgårdar

Vi arbetar med allt från enstaka hus till hela miljöer – från det medeltida Gotlands ringmur till 2000-talsbyggnader. Våra kunder är fastighetsägare av alla slag; privatpersoner, företag och offentlig sektor.

 

Våra antikvarier arbetar med kulturhistoriskt intressanta byggnader, bebyggelsemiljöer och trädgårdar. Vårt fokus är Gotlands län, men vi tar även uppdrag på fastlandet.

 

Vi har samlat in, dokumenterat, bevarat och spridit kunskap om värdefulla bebyggelsemiljöer och praktisk byggnadsvård i mer än ett sekel. Vi lär oss ständigt mer!

 

Vill du ha vår hjälp? Hör av dig, så lotsar vi dig genom kulturvärden, regelverk och bestämmelser.

 

 

Kontakt