Byggnadsvård

Bild av balkong på hus

Antikvarisk förundersökning

En antikvarisk förundersökning enligt Plan och Bygglagen gör man inför en renovering eller ändring. Då tar man fram historiska fakta om byggnaden och beskriver de kulturhistoriska värdena. Detta ligger sedan som grund för projekteringen, planeringen av byggnationen.

 

Vi hjälper dig!

 

Gotlands Museums specialister i byggnadsvård jobbar med alla typer av bebyggelse: äldre, nyare och ruiner. Gotlands Museum har certifierade sakkunniga kontrollanter. Inom museets övriga avdelningar finns expertis inom nästan allt som berör kulturarvet.

 

Kontakta oss!

Vi ger dig en timmes kostnadsfri rådgivning per telefon eller via mejl. Skicka gärna bilder på objektet.

Kontakt