KONSTMUSEET

Rosa och grön logga för Barnens Salong

Barnens Salong

21 oktober 2017–28 januari 2018

 

Välkommen till Barnens Salong som för tredje gången (efter 2013 och 2015) tar plats i Gotlands Konstmuseums lokaler.

 

Barn har en förmåga att skapa med en ohindrad kreativitet som inte tar hänsyn till det som allmänt anses som fint eller fult, konst eller skräp, fin- eller populärkultur. Barnen bara kör på, med stor iver i sitt skapande – och är ofta lika snabbt klara med sina verk. Under tiden har de hunnit experimentera med två penslar i varje hand, knutit ihop fina paket med ingenting i eller snott mammas kamera och filmat allt som vi vuxna skulle uppfatta som meningslöst. Barn kan skapa sammanhang som gör att vi vuxna förstår att det finns verkligheter som är konstruerade på helt andra sätt och med andra premisser.

 

Vi har bjudit in alla barn mellan 1 och 12 år på Gotland att delta i Barnens Salong. Alla verk som har kommit in visas.

Tanken med Barnens Salong är att synliggöra barnens konst. Vi vill ge barnen de här positiva erfarenheterna som gör att intresset för konst och skapande bekräftas. För vuxna är det intressant att genom barnens skapelser få en inblick hur barn ser på och tolkar sin omvärld. För oss på Gotlands Museum betyder Barnens Salong en möjlighet att tidigt skapa en positiv kontakt till framtida konstnärer och utställningsbesökare.

 

I årets version av Barnens Salong deltar 85 barn med nästan 200 verk. Under höstlovsveckan bjuder vi in dessa barn att delta i workshops med yrkesverksamma konstnärer på Gotland.

 

MISSA INTE: föreställningen Blick av Kompani Kapsel. En vetenskaplig cirkus om idéernas ursprung för alla åldrar. Söndagen den 12 november kl. 12 och kl. 14. Plats: Fornsalen. Gratis inträde. I samarbete med Region Gotland. Förboka plats hos Armin Scholler.

 

Samarrangemang

Barnens Salong arrangeras av Konstkonsulenten på Gotland/Gotlands Museum i samarbete med Region Gotland. Barnens Salong stöds av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Barnens Salong är baserad på en idé av konstnären Edit Mag.