Konstkonsulent

Monika Gora - Omtanke om ett träd

Monika Gora – Omtanke om ett träd

Material: gjutjärn

Järnet finns i oss, i blodets röda blodkroppar, i hemoglobinet. Hemoglobinet tar upp luftens syre. De röda blodkropparna transporterar syre från lungorna vidare i kroppen. Där hämtar de röda blodkropparna avfallsprodukten koldioxid som vi sedan andas ut. Växterna andas in samma koldioxid. Vår utandning är till för deras inandning. Deras utandning är en förutsättning för vår inandning. Vi andas tillsammans.

Monika Gora

Internationellt verksam konstnär och landskapsarkitekt som arbetar med formgivning och förändringar av platser och rum i stad och natur. Hennes arbeten i det offentliga rummet finns att beskåda i hela Sverige.

Hemsida: www.gora.se