Konstkonsulent

John Jakobsson – Gallopavo monotreme

John Jakobsson – Gallopavo Monotreme

Skulpturens namn är en sammanslagning av Gallopavo, som är den latinska benämningen för kalkon, och Monotreme, som är samlingsnamnet för kloakdjur. Kloakdjur är en typ av däggdjur som lägger ägg. En speciell art som innehar nedärvda egenskaper som står i konflikt med det man ser. När jag jobbar så gillar jag att utforska varje art medan de tar form i ateljén. Vilka egenskaper de har, vart de lever, vad de äter och så vidare. Så titeln Gallopavo Monotreme är egentligen en arbetstitel som berättar ungefär vad för slags varelse det är. Samtidigt håller den på att utvecklas till någonting mer. Att den står just här i reservatet är kanske en del av dess sökande efter sin plats i den här världen.

John Jakobsson

Gotlänning som ofta arbetar i glas och keramik, gärna i förening med olika andra material. Hans varelser överraskar genom sina oväntade kombinationer av olika attribut och kroppsdelar. Här föds nya väsen med otroliga förmågor när man föreställer sig de levande. Utbildning på Konstfack.

Hemsida: www.johnjakobsson.com