Konstkonsulent

Andreas Gedin - Taking Over Gallows Hill

Andreas Gedin – Taking Over Gallows Hill

På en liten klipphylla som vetter mot skogen och havet längre bort, ligger en text skriven med gatstenar. De är urberg som tuktats till kuber och här också tvingats till ord: TAKING OVER.

Att leva och dö är givetvis naturens självklara uppgift. Men att straffa sina likar, det är människans privilegium. På så vis är dödsstraffet en kulturens höjdpunkt som skiljer oss från den naturliga naturligheten. Strax norr om Visby ligger Galgberget med en galgkonstruktion, som ursprungligen är från 1200-talet. Den är placerad på bergets högsta punkt så att de döda kropparna skulle synas från havet, likt ljuset från en fyrbåk. Men här varslades det inte om en trygg hamn utan i stället signalerades om det yttersta straffet. De lealösa kropparna som vajade stilla i vinden talade ett tydligt språk.

Andreas Gedin

Konstnär med doktorstitel, kurator, skribent. Bedriver konstnärlig forskning och filosofisk undersökning av världen med konsten som verktyg. Rötterna finn i konceptkonsten. Andreas bas är i Stockholm men även på Gotland.