KONSTMUSEET

At the water's edge: barn sitter på huk i vattenbryn

At the water's edge

I utställningen At the water's edge visas minnen från Östersjöns stränder när havet var delat av järnridån. De från alla Östersjöländerna insamlade korta minnesberättelserna och amatörfotografierna ger en kalejdoskopisk minnesbild av Kalla Kriget, en hotbild som har blivit närvarande på nytt.

 

Utställningens gestaltning utgår från konstnären Hanna Sjöbergs egna barndomsminnen från den gotländska Östersjöstranden. At the water's edge är ett internationellt konstnärligt minnesprojekt med museer i alla Östersjöländer.

 

Fram till sommaren 2018 kommer utställningen att visas i alla länderna och minnesberättelserna kommer att kunna läsas på alla Östersjöregionens nio språk. Utställningen på Gotlands Konstmuseum är den första i raden. Projektet har fått stöd av Östersjörådet, Council of the Baltic Sea States CBSS.

 

Visas 17 juni–8 oktober.