Arkeologi

RAGU-projektet

Under 1970- och 80-talen genomfördes inom RAGU-projektet olika typer av arkeologiska undersökningar på Gotland. Här kan du läsa mer om Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU).

Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar

I början av 1970-talet upprättade Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU), ett fristående regionkontor på Gotland. Detta blev startskottet för en omfattande arkeologisk verksamhet under främst 1970- och 80-talen. Under denna 20-årsperiod utfördes mindre, mellanstora till stora och komplexa arkeologiska undersökningar på landsbygden och i Visby innerstad. Därtill inrättades ett parallellt ”skattfyndsprojekt” som åsyftade att försöka rädda och säkerställa de plundrade åkrarna på Gotland.

Totalt rör det sig om ca 1 800 undersökningar som RAGU utförde på Gotland under två decennier. Många av projekten byggde på arbetskraft i form av Arbetsmarknadsstyrda medel (AMS). På så vis kunde man med större arbetskraft undersöka större ytor men som också i slutändan genererade mer efterarbete. Efterarbetet innefattade bland annat att ta hand om fynd- och fältmaterial (dokumentationsmaterial) samt skriva vetenskapliga slutrapporter.

Senast uppdaterad: juni 4, 2021