Arkeologi

Bild av fågel

Arkeologisk utredning

Finns det några fornlämningar där du planerar en byggåtgärd? Genom en arkeologisk utredning kan vi hjälpa dig att ta reda på det.

 

En rådgivning tidigt i processen kan hjälpa dig att upptäcka fornlämningar redan i planeringsskedet inför ett markingrepp – något som kan spara både tid och pengar. Enligt lag är det förbjudet att utan tillstånd förändra, skada, ta bort eller täcka över en fornlämning. Läs mer om kulturmiljölagen.

 

Det är inget krångligt – ofta går det över dagen. Skulle vi stöta på någon okänd fornlämning, så kan man ofta söka finansiering från Riksantikvarieämbetet.

Vi hjälper dig!

 

Museets arkeologer har kompetens både inom förhistorisk och medeltida arkeologi, på landsbygden och i stadsmiljö. 

Kontakta oss för mer information!

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019