Arkeologi

Utgrävning

Arkeologi på Gotland

En arkeolog studerar människans fornhistoria genom att göra utgrävningar och forska kring de material som hittas. De föremål som vi gräver fram, ligger till grund för många av museets utställningar.

 

Vi arbetar på uppdrag av t ex Region Gotland, företag och enskilda privatpersoner som planerar någon form av markexploatering. De arkeologiska undersökningarna ger en kontinuerlig insamling och uppbyggnad av kunskap – för allmänheten, myndigheterna och arkeologisk forskning.

 

Vi kan dessutom erbjuda arkeologisk rådgivning, föreläsningar, visningar, kulturhistoriska utredningar, geodetiska inmätningar m m.

 

Läs mer

Du kan söka i våra arkiv efter Gotlands Museums arkeologiska rapporter.

Sök i arkiven

 

Är du intresserad av RAGU-projektets rapporter?

Sök bland RAGU-rapporterna

 

Externa länkar

Vill du veta var i Sverige (eller på Gotland) som det pågår arkeologiska utgrävningar?

Aktuell arkeologi - Riksantikvarieämbetets samlade kartläggning

 

Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar på land och under vatten.

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019