Medarbetare

Agneta Pettersson

Ekonomiassistent
Tel 0498-29 27 03
agneta.pettersson@gotlandsmuseum.se


Angelica Blomhage

Verksamhetsansvarig Konstmuseet
Tel 0498-29 27 76
angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se


Annelie Adolfsson

Samordnare Norrbys museigård
Tel 0498-29 27 97, 070-291 06 04
annelie.adolfsson@gotlandsmuseum.se


Anso Norling

Slöjd- och formkonsulent (mjuk slöjd)
Tel 0498-29 27 37, 0707-57 46 59
anso.norling@gotlandsmuseum.se


Armin Scholler

Konstkonsulent och konstpedagog
Tel 0498-29 27 78
armin.scholler@gotlandsmuseum.se


Åsa Kellström

Bokningsansvarig
Tel 0498-29 27 27
asa.kellstrom@gotlandsmuseum.se


Berit Ångman Svedjemo

Intendent för offentlig konst
Tel 0498-29 27 93, 070-627 75 74
berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se


Birgitta Strandberg-Zerpe

Antikvarie
Tel 0498-29 27 11, 070-721 24 73
birgitta.zerpe@gotlandsmuseum.se


Cathrin Emdén

Förläggare/redaktör
Tel 0498-29 27 38
cathrin.emden@gotlandsmuseum.se


Conny Persson

Tekniker
Tel 070-524 70 10
conny.persson@gotlandsmuseum.se


Elin Ekström

Lokalvårdare
elin.ekstrom@gotlandsmuseum.se


Eva Selin

Antikvarie landskapsvård
Tel 0498-29 27 30, 070-256 96 00
eva.selin@gotlandsmuseum.se


Fredrik Sterner

Fotograf
fredrik.sterner@gotlandsmuseum.se


Frode Falkenhaug

Slöjd- och formkonsulent (hård slöjd)
Tel 0498-29 27 36, 0704-92 60 34
frode.falkenhaug@gotlandsmuseum.se


Henrik Jansson

IT-utveckling
Tel 0498-29 27 86, 070-228 20 80
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se


Henrik Ramberg

Utställningsansvarig, pedagog
Tel 0498-29 27 75, 070-634 52 73
henrik.ramberg@gotlandsmuseum.se


Ingemar Dahlberg

Tekniker
Tel 070-355 59 46
ingemar.dahlberg@gotlandsmuseum.se


Jakob Lindblad

Konstvetare och arkitekt
jakob.lindblad@gotlandsmuseum.se


Jenny Westfält

Avdelningschef Publik verksamhet/Biträdande museichef
Tel 0498-29 27 09, 070-399 00 96
jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se


Jeremy Hardy

Pedagog
Tel. 072-451 63 93
jeremy.hardy@gotlandsmuseum.se


Johan Norderäng

Arkeolog
Tel 0498-29 27 32, 070-334 54 16
johan.norderang@gotlandsmuseum.se


Johanna Pietikäinen

IT-antikvarie
tel 070-257 84 83
johanna.pietikainen@gotlandsmuseum.se


Katarina Stenius

Ekonomiansvarig
Tel 0498-29 27 07
katarina.stenius@gotlandsmuseum.se


Kenneth Johansson

Tekniker
kenneth.johansson@gotlandsmuseum.se


Lars Kellström

Avdelningschef, Fastigheter & utställningsteknik
Tel 0498-29 27 16, 070-562 08 91
lars.kellstrom@gotlandsmuseum.se


Lars Kruthof

Programansvarig pedagog
Tel 0498-29 27 13
lars.kruthof@gotlandsmuseum.se


Lena Ideström

Antikvarie
Tel 0498-29 27 77
lena.idestrom@gotlandsmuseum.se


Lisa Johansson

Byggnadsantikvarie
Tel 0498-29 27 70
lisa.johansson@gotlandsmuseum.se


Lisen Johansson

Föremålshanterare
Tel 0498-29 27 90, 070-243 78 72
lisen.johansson@gotlandsmuseum.se


Lisen Karlsson

Arkivassistent, Gotlands Hembygdsförbund
Tel. 073-0417472, 0498-29 27 12
lisen.karlsson@gotlandsmuseum.se


Madeleine Björnegren

Butik och reception
Tel 0498-29 27 22
madeleine.bjornegren@gotlandsmuseum.se


Madeleine Hasselberg

Avdelningschef, Verksamhetsstöd & marknad
Tel 0498-29 27 06, 070-719 27 06
madeleine.hasselberg@gotlandsmuseum.se


Maria Annerud

Ansvarig Besök & Butik/projektledare Guidecertifiering på Gotland
Tel. 0498-29 27 45, 072-5359540
maria.annerud@gotlandsmuseum.se


Marika Bogren

Avdelningschef Samlingar & kulturmiljö
tel 0498-29 27 02, 0702-03 60 65
marika.bogren@gotlandsmuseum.se


Monica Elmshorn

Fotograf
Tel 0498-29 27 71
monica.elmshorn@gotlandsmuseum.se


Nina Lund

Kommunikatör
Tel 0498-29 27 35, 070-513 67 93
nina.lund@gotlandsmuseum.se


Ninni Gahnström

Marknadschef
Tel 0498-29 27 88, 073-578 82 88
ninni.gahnstrom@gotlandsmuseum.se


Ola Nyström

Byggnadsantikvarie
Tel. 073-822 72 53
ola.nystrom@gotlandsmuseum.se


Per Ström

IT-support/utställningstekniker
Tel. 0498-29 27 05 0738-06 76 10
per.strom@gotlandsmuseum.se


Per Widerström

Arkeolog
Tel 0498-29 27 42, 070-253 77 72
per.widerstrom@gotlandsmuseum.se


Sara Eliason

Intendent Natur
Tel 0498-29 27 43
sara.eliason@gotlandsmuseum.se


Sofia Hoas

Kulturarvskonsulent, affärsutveckling. Gotlands Hembygdsförbund
Tel 0498-29 27 53, 070-786 51 74
sofia.hoas@gotlandsmuseum.se


Stefan Hagberg

Assistent Bibliotek och Arkiv, Kulturarvs-IT
stefan.hagberg@gotlandsmuseum.se


Stefan Hedberg

Lokalvårdare
stefan.hedberg@gotlandsmuseum.se


Stina Grundmark

Assistent Samlingar, Kulturarvs-IT
stina.grundmark@gotlandsmuseum.se


Susanne Thedéen

Länsmuseichef/landsantikvarie
Tel 0498-29 27 04, 070-341 34 38
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se