Från Stenålder till nutid – en digital skrift om A7

På det gamla militärområdet A7 i Visbys utkant har en ny stadsdel växt fram. Arkeologiska undersökningar som genomförts innan byggnationens start har visat att området varit hem för människor sedan bronsålder. Intressanta upptäckter har gjorts som påverkar vår syn på området och även Visby i stort.

I en gemensam digital skrift har Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Gotlands Museum samlat såväl information om den nya stadsdelen samt de upptäckter som framkommit vid arkeologiska undersökningar.


Skriften finns att läsa här: Stenålder till nutid-A7-området i Visby >>

Ladda ner skriften för utskrift här (pdf) >>