FORNSALEN

Svart-vit bild på en grottmynning

A Cave Speaks – Ljudinstallation av Felicia Sjögren

Grottan Stora förvar på Stora Karlsö är en urgröpning i den 400 miljoner år gamla kalkstenen. I jordlagren som utgör grottans golv har man hittat spår från de säljägare som levde på ön för omkring 9 000 år sedan. Bland fynden finns ben, spjutspetsar, stenyxor och gropkeramiska kärl. Man har också funnit kluvna lårben från människor som troligen kluvits för att man ville komma åt märgen, kanske kopplat till religiösa ritualer eller kannibalism. Felicia Sjögren använder ljud för att utforska samexisterandet av tid i de olika lagren av organiskt material som bygger upp grottans rum.

 

Felicia Sjögren studerar fri konst på Gotlands Tonsättarskola och har tidigare arbetat med fotografi och kortfilm.

 

Ljudinstallationen presenteras i samarbete mellan Gotlands Konstmuseum och Gotlands Tonsättarskola och visas 15–25 april
i Projektrummet på Fornsalen.