För frågor kontakta:

Intendent för offentlig konst

Berit Ångman Svedjemo
Gotlands Museum | Strandgatan 14 | 621 57 Visby
Tel: 0722‑25 09 94
E‑post: berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se