Fornvännerna

Styrelse & hedersmedlemmar

Styrelse

Av Länsstyrelsen utsedda

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, ordförande

Peter Molin, suppleant

 

Av föreningen utsedda

Mariette Nicander, vice ordförande

Kjell-Åke Nordström, ledamot

Petter Rimfors, ledamot

Carina Johansson, ledamot

Birgitta Stiernstedt, suppleant

Maria Larsson Östergren, suppleant

 

Av Region Gotland utsedda

Meit Fohlin, ledamot

Inger Harlevi, ledamot

Hans Klintbom, ledamot

Wera Svensson, ledamot

Peter Dolk, suppleant

Anita Klingvall, suppleant

 

Övriga

Susanne Thedéen, föredragande sekreterare

Jenny Westfält, protokollförare

Per Widerström, personalrepresentant

Madeleine Hasselberg

 

 

Hedersmedlemmar

Christina Andersson, Båstad

Peter Berghaus, Münster, Tyskland

Jan Brunius, Visby

Sven-Olof Lindquist, Visby

Åke G Sjöberg, Visby

Majvor Östergren, Fårö