Slöjd- & formkonsulenter

En grupp människor står runt en eld.

Seminarium om traditionell tjärbränning

Gotlands Museum driver sedan nyår projektet Tjära på Gotland.  Byggnadsantikvarien Pär Malmros samt jag själv, slöjd- och formkonsulenten Frode Falkenhaug, arbetar med att försöka återerövra kunskaper om tjärbränning, bruket av tjära och olika appliceringsmetoder.

 

En viktig del av projektet är att mäta upp temperaturen vid bränning i ett gotländskt såjde, (tjärdal) och göra fraktionsuppdelningar av tjäran. Detta för att kartlägga olika tjärkvalitéer i förhållande temperatur och för att kunna jämföra tjäran med den standard som arbetas fram inom norsk byggnadsvård.  

 

Ett samarbete med Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening som skulle bränna sitt såjde måndagen den 29 maj gjorde detta möjligt. Detta tyckte nätverket Nordic Tar Network, som hanteras av Hantverkslaboratoriet, var så intressant att man beslöt att lägga en nätverksträff på Gotland vid detta tillfälle. 

 

Måndagen den 29 maj samlades därför ett sextiotal deltagare från Norge, Finland och Sverige  på Östergarns bygdegård för att prata tjära och se hur bränningen av ett Gotländskt såjde går till. Flera gotländska såjdesgubbar var också där, vilket skapade ett möte mellan akademin och den muntliga traditionen.

 

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening berättade generöst om bränningsprocessen och hur såjdet var uppbyggt. Seminariedeltagarna närvarade också vid tändningen av hembygdsföreningens såjde där Brändu Sveinpälsar underhöll. Under tisdagen gjordes även en utflykt till den gamla tjärfabriken i Norrlanda. Ett industriminne som väcker tankar och idéer för framtida tjärframställning.

 

/Frode Falkenhaug