Museichefens blogg

Roma kungsgård

Arkeologiska undersökningar vid Roma kungsgård i sommar

I dag har jag deltagit i möte med styrgruppen för Romaprojektet. Romaprojektet är ett forskningsprojekt med målet att försöka lokalisera platsen för det gotländska alltinget, Gutnaltinget, och att öka kunskapen om det medeltida cisterciensklostret och klosterkyrkan. I projektet samarbetar Gotlands Museum tillsammans med både Uppsala universitet Campus Gotland och Stockholms universitet.

 

I augusti planerar projektet (om vi får tillstånd av länsstyrelsen) att påbörja arkeologiska undersökningar vid Roma kungsgård. Undersökningar kommer att ske i själva klosterruinen, det som troligen varit kapitelsalen i den östra längan i klosterruinen. Där har georadarundersökningar visat på anomalier som kan tyda på att det finns gravar. En hisnande tanke vore att påträffa en abbotgrav, då vi vet att abbotar under tidig medeltid gravlades i just kapitelsalen.

 

Ett område i den så kallade guldåkern ska också undersökas. Där har georadarundersökningar också visat på intressanta strukturer som kan tyda på att det funnits hus och möjliga hägnader. På guldåkern har tidigare hittats många spännande fynd från vikingatiden, bland annat silvermynt och viktlod.

 

Det kommer att vara möjligt för allmänheten att besöka utgrävningarna och jag återkommer i augusti med närmare information.