Logga - Gotlands Museum
 
muren_original

Kampanjen Rädda ringmuren!

Visby ringmur är en unik del i världsarvet Visby, en attraktion värd att bevara för alla. Kampanjen ”Rädda ringmuren” har som mål att samla in medel för akut och långsiktigt underhåll av muren. Din hjälp behövs, varje krona räddar en bit av Nordens största medeltida byggnadsverk, vår gemensamma ringmur.

Nu uppmanar vi alla privatpersoner, företag och föreningar att på olika sätt samla in pengar för att rädda ringmuren.
Gör så här: Ditt bidrag lämnar du på föreningen Gotlands Fornvänners bankgiro 308-0728.  Ange ”Rädda ringmuren”. Du kan även lämna ditt bidrag med hjälp av mobilen. Sms:a texten ”raddaringmuren” till 72 550 så bidrar ni med 50 kr.

Kampanjen har resulterat i 172 161 kr!
Välkommen med ditt bidrag!

………………………………………………………………………..

Vad har hänt?
Fredagskvällen den 24 februari 2012 rasade en yta på cirka 70 kvadratmeter av det yttre skalet av Visby ringmur på den del som vetter mot Östergravar, inte långt från Österport. Med stor sannolikhet rör det sig om en skada på grund av äldre lagningar med cementbruk.

En besiktning har gjorts av de delar av muren, som har lagningar av samma typ för att säkerställa att det inte finns risk för ytterligare ras.

Fem murpartier ska undersökas närmare i vår, när det inte längre finns någon isbildning i muren.  Då kommer även en utredning att göras av det område som rasat. Det innebär en genomgång av befintlig dokumentation och analys på plats för att ge underlag för projektering av det fortsatta arbetet. I samband med besiktningen påträffades en sträcka av muren som är helt intakt och aldrig renoverad, vilken kommer att användas som referens i utredningsarbetet. En realistisk plan är att restaureringen avslutas under 2013.

Bakgrundsfakta kring projektet ”Rädda ringmuren”
Kampanjen ”Rädda ringmuren” bedrevs under 1990-talets första del och bidrog till totalt tiotals miljoner kronor från både företag och privatpersoner. Kampanjen drevs då främst av Riksantikvarieämbetet med hjälp av Gotlands Fornsal. Pengarna gick oavkortat till restaureringar av Visby ringmur. Ända sedan dess har kontot till kampanjen hållits fortsatt öppet – och emellanåt har pengar kommit in på kontot från exempelvis dödsbon. Nu startar kampanjen igen, med Gotlands Museum som avsändare.

 

 


 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 

ÖPPET IDAG

Fornsalen 10-18
Konstmuseet 10-18
Arkiv & Bibliotek 13-16
Café & Mat 10-18
Museibutiken 10-18
 

MUSEIENTRÉ FORNSALEN / KONSTMUSEET

Vuxna  120 kr / 80 kr
Studerande  100 kr / 60 kr
Grupper över 10 pers.  100 kr / 60 kr
Fri entré för alla under 19 år
samt medlemmar i Gotlands Fornvänner

 

 

KONTAKT

Strandgatan 14
621 56 Visby
Tel +46 (0)498 29 27 00
info@gotlandsmuseum.se
© 2016 Gotlands Museum

facebook twitter instagram2 trip2 youtube