OM MUSEET

Bild av konstverket hästen, gotlands museums logotype

Organisation

Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening och ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner. Gotlands Museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer som får bidrag av stat och region. Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse är högsta bestämmande organ.

 

Gotlands Museum har mellan 50 och 70 anställda (varierar beroende på säsong) som driver fem besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar & arkiv, förvaltar Fornvännernas fastigheter samt bedriver förlag och främjandeverksamhet.

 

För den operativa verksamheten ansvarar museiledningen.