Magasin Visborg

Bild av kontaktsymboler, telefon och mail

Kontakt

Avdelningsansvarig chef             

Birgitta Strandberg Zerpe, tel 0498-29 27 11, 070 721 24 73

 

Samlingar

Arkeologi                                   

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Kyrkliga samlingen              

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Naturhistoria                            

Sara Eliasson,  tel 0498-29 27 43

 

Textil, Konst och övrigt       

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Övrigt

Skolprogram                                                        

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Reception                                  

Tel 0498-29 27 00      

 

Konferens                                  

Bokningen, tel 0498-29 27 40

 

Senast uppdaterad: oktober 17, 2017