KONTAKT

Ledning

Länsmuseichef/landsantikvarie

Lars Sjösvärd, tel 0498-29 27 04, 070-348 40 69

 

Tillträdande länsmuseichef/landsantikvarie

Susanne Thedéen, tel 070-341 34 38

 

Biträdande museichef/avdelningschef Utställningar & Pedagogik

Jenny Westfält, tel 0498-29 27 09, 070-399 00 96

 

Ekonomi- och personalchef

Madeleine Hasselberg, tel 0498-29 27 06, 070-719 27 06