Slöjd- & formkonsulenter

Bild av ull, sten och trä

Made of Gotland

En liten utställning om lokala material och dess förädlingsmöjligheter 

 

Sommaren 2015 visades utställningen Made of Gotland med de tre formgivarna Karin Kloth, Stina Lindholm och Barbro Lomakka. Besökaren fick ta del av deras arbetsprocesser, ett urval av deras produktion samt grundläggande fakta om gotländska material som trä, ull och sten.

 

Nu har vi skapat en miniutställning av ett begränsat urval från denna utställning.

 

Under 2016 turnerar en miniversion av utställningen Made of Gotland på de sex biblioteken i Slite, Roma, Hemse, Gråbo, Klintehamn samt Almedalsbiblioteket. Utställningen består av kortfattade texter om de olika materialens egenskaper, designprocessen samt några utvalda material prover på vad som kan göras av gotländska material. 

 

Under vintern och våren har utställningen besökt Slite, Roma, Hemse och Gråbo bibliotek. Till hösten visas den på Klintehamns boblotek och Almedalsbiblioteket. 

 

Vid varje utställningstillfälle kommer Slöjd och formkonsulenten Frode Falkenhaug att hålla föredraget  ”Under ytan” – Om materialens möjligheter i ett designperspektiv.

 

Senast uppdaterad: oktober 17, 2016