Slöjd- & formkonsulenter

Efter stormen

En tankeväckande utställning

 

Under april hjälpte Frode Falkenhaug konsthantverkarna Ingalill Fredly och Ulla Hellman att sätta upp utställningen "Efter Stormen" på Klintehamns bibliotek där de lyfter fram plast som naturproblem.

 

De har bägge gått på stränderna och samlat plast till installationer som manar till eftertanke. Ulla Hellmans spökflaskor av vittrad plast som hon gestaltat av ståltråd och fragment från plastförpackningar som en gång existerat eller Ingalill Fredlys gigantiska draperi av plastskräp som väller emot besökaren som en åskfront.

 

Plasten och det avfall som den bidrar med tål verkligen att diskuteras. Plast som blir liggande i haven, på stränderna och i skog och mark bryts inte ned, utan finfördelas i små, små partiklar som tränger in i de organiska systemen med förgiftningar och hormonrubbningar som följd och som i slutändan också drabbar människan. 

 

Mängden avfall som innehåller plast ökar med ungefär 3% per år, enligt återvinningsföretaget Cassandra Oil. vilket ökar nedskräpningen av haven. Världshaven, och även Östersjönrymmer stora mängder plastavfall, samtidigt som det råder brist på återvunnen plast på land. Enligt Emma Lövgren, journalist på Expressen, produceras 260 miljoner ton plast varje år, men mindre än 20 procent återvinns i Västeuropa.

 

Plastavfall är skrymmande och svårt att bryta ned. Förbränning är problematisk då giftiga uppstår. Dagens återvinningsmetoder blir ofta en omständlig procedur då de kräver sortering och rengöring. 

Finns det något alternativ? Användandet av återvunnen plast sparar i genomsnitt 90 procent av vattnet och mellan 80 och 90 procent av energin som används vid tillverkningen av ny plast.

 

Föredrag

Med anledning av utställningen, arrangerades föredraget "Plast, gifter och vårt hav" av Klintehamns bibliotek och Gotlands Museum med Ethel Forsberg, tidigare Generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

 

Ett fyrtiotal åhörare fyllde bibliotekets stora sal till bristningsgränsen och ställde många viktiga frågor till Ethel Forsberg samt Magnus Jönsson och Marcus ax från regionen om plast , gifter, återvinning och destruktion. En kväll som också lystes upp av de verk som Ulla Hellman och Ingalill Fredly ställde ut.

 

Senast uppdaterad: oktober 17, 2016