Slöjd- & formkonsulenter

Keramikmuseum vid Etelhems krukmakeri

I bilden av Gotland har keramiken en central plats. Trots det finns det ingenstans där öns keramiska historia berättas. Egil Solbergs son Torleif Solberg har insett detta och arbetar för att skapa ett litet keramikmuseum.

 

Bakgrund

Etelhems krukmakeri är det äldsta bevarade krukmakeriet på Gotland.

 

1889 börjar kakelugnsmakaren Axel Nilsson tillverka den vita släta Etelhemsugnen i den numera K –märkta delen i anläggningen. Vid sidan av kakelugnarna tillverkades också bruksgods. Nilsson var händig, utåtriktad och intresserad av den framåtskridande tekniken. Hans krukmakeri var ett av de mest välutrustade på ön.

 

1946 övertar sonen Axel Olof Nilsson verksamheten. Till en början var kakelugnar stommen i verksamheten, men i takt med att intresset för kakelugnarna avtog kom Axel Olof att uteslutande arbeta med bruksgods. Han var en skicklig drejare och gjorde tunt och fint servisgods. Han sålde till och med keramik till NK i Stockholm.

 

Under 50 talet kom också den välkända konstnären Tyra Lundgren att arbeta i krukmakeriet med att utveckla nya verk.

 

1961 såldes krukmakeriet till Egil Solberg, bördig från Norge. Egil var redan då en etablerad keramiker. Från sin verkstad i Stockholm förde han med sig det grova chamotterade godset med korkliknande yta, den s k “Visbykeramiken”, som senare kom att sprida sig. Jämsides med den vanliga produktionen utarbetade han det omtalade svartgodset. En av hans svartgodskrukor finns representerad på nationalmuseum. Efter studier i Spanien byggdes risugnen ute på gården som möjliggjorde mera omfattande tillverkning av större krukor, framför allt blomkrukor.

 

Under denna tid var Etelhems krukmakeri länge den enda keramikverkstaden på Gotland. Egil utvecklade krukmakeriet till att bli rena utbildningscentret med praktikplatser för såväl konstfacksstuderande som lokala förmågor som ville bli keramiker. Majoriteten av verksamma keramiker på Gotland i dag har börjat sin bana på Etelhems krukmakeri – inte sällan som lerdrängar.

 

Under utveckling

På vinden i den gamla K –märkta delen i krukmakeriet finns mycket av den äldre keramiken sparad jämte gjutformar till bl.a. kakelugnsdelar från far och son Nilsson. Där finns också alster från några av de keramiker och konstnärer som periodvis arbetat i verkstaden, bland annat Tyra Lundgren. En kulturskatt som lätt kan försvinna om den inte struktureras upp som en samling.

 

Att göra ett museum av den K –märkta byggnaden är så gott som en omöjlighet med tanke på dagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade. Det blir både billigare och mer funktionellt att bygga en ny byggnad på ca 60 kvm. Där äldre keramik, bilder och berättande text kan visas.

 

Arbetet fortskrider och vi är många som ser fram emot det färdiga resultatet!

 

/ Frode Falkenhaug